КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ»

Електронна система післядипломної освітиОсвітні програми курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних кадрів


Розширений пошук освітніх програм

Виберіть один чи кілька пунктів розширеного пошуку і натисніть "Пошук"

Назва Розробники Програма
#383 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Фахові курси)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Корж Т.М.
Нечипорук Н.І.
Детальніше
#382 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Фахові курси)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Виховна робота
Боярчук О.І.
Микитюк Л.В.
Детальніше
#381 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Фахові курси)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Виховна робота
Боярчук О.І.
Микитюк Л.В.
Детальніше
#380 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ЗАСИУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ОЧНО-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) (Дистанційна форма 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бондаренко Л. А.
Шевченко А.М.
Детальніше
#379 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З НВР, НМР(ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ) (Дистанційна форма 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бондаренко Л. А.
Маніленко І. В.
Сушко С.О.
Детальніше
#378 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НОВОПРИЗНАЧЕНИХ) (Дистанційна форма 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бондаренко Л. А.
Маніленко І. В.
Сушко С.О.
Детальніше
#377 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НОВОПРИЗНАЧЕНИХ) (Дистанційна форма 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бондаренко Л. А.
Маніленко І. В.
Сушко С.О.
Детальніше
#376 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Фахові курси)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бондаренко Л. А.
Маніленко І. В.
Сушко С.О.
Детальніше
#375 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Фахові курси)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бондаренко Л. А.
Маніленко І. В.
Сушко С.О.
Детальніше
#374 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ, ВИХОВАТЕЛІВ-МЕТОДИСТІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Корж Т.М.
Нечипорук Н.І.
Педько О.П.
Детальніше
#373 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСТРУКТОРІВ З ФІЗКУЛЬТУРИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Педько О.П.
Детальніше
#372 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП РАННЬОГО ВІКУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Корж Т.М.
Нечипорук Н.І.
Детальніше
#371 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ, ВИХОВАТЕЛІВ-МЕТОДИСТІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Корж Т.М.
Нечипорук Н.І.
Педько О.П.
Детальніше
#370 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Шевченко А.М.
Детальніше
#369 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» (ЗА ПРОГРАМОЮ THE LEGO FОUNDATION) (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Педько О.П.
Детальніше
#368 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Педько О.П.
Детальніше
#367 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Шевченко А.М.
Детальніше
#366 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, КОМАНД ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Позашкільна освіта
Гаврилюк В.Ю.
Детальніше
#365 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕТОДИСТІВ, ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ, КУЛЬТОРГАНІЗАТОРІВ, КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Позашкільна освіта
Гаврилюк В.Ю.
Детальніше
#364 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ, ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ, ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛІВ, МЕТОДИСТІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ І МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Позашкільна освіта
Гаврилюк В.Ю.
Детальніше
#363 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЗДО, ПТНЗ, ВНЗ, ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ «ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Психологічна служба
       Школи-інтернати, реабілітаційні центри
Багдасарова Л.В.
Маковкіна Н.О.
Детальніше
#362 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
       Психологічна служба
Шелест Л.В.
Детальніше
#361 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЗДО, ВНЗ, ПТНЗ, ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ «ПРАКТИЧНА МЕДІГРАМОТНІСТЬ: АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Психологічна служба
       Школи-інтернати, реабілітаційні центри
Маковкіна Н.О.
Шелест Л.В.
Детальніше
#360 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗЗСО, ДЗО, ПТНЗ, ВНЗ, ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ І МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Психологічна служба
       Школи-інтернати, реабілітаційні центри
Маковкіна Н.О.
Слободяник Г.І.
Шелест Л.В.
Детальніше
#359 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЗДО, ПТНЗ, ВНЗ, ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ (БЕЗ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ФАХОМ) «БУЛІНГ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЗАХИСТ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
       Школи-інтернати, реабілітаційні центри
Маковкіна Н.О.
Шелест Л.В.
Детальніше