КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ»

Електронна система післядипломної освітиОсвітні програми курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних кадрів


Розширений пошук освітніх програм

Виберіть один чи кілька пунктів розширеного пошуку і натисніть "Пошук"

Назва Розробники Програма
#308 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ, КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ІЗ ПРОБЛЕМИ «РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Плівачук К.В.
Детальніше
#307 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІЗ ПРОБЛЕМИ "РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ" (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Інтегровані програми
Заболотний О.В.
Плівачук К.В.
Детальніше
#306 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Й ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО», КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ, ВИХОВАТЕЛІВ ГПД ІЗ ПРОБЛЕМИ «ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Власова В. Г.
Детальніше
#305 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ІЗ ПРОБЛЕМИ «РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мистецтво
Власова В. Г.
Детальніше
#304 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ІЗ ПРОБЛЕМИ «ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Інтегровані програми
Дем’яненко О.О.
Детальніше
#303 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ КАРЛА ОРФА В КОМУНІКАЦІЇ Й РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Ковальова С.В.
Логімахова О.А.
Детальніше
#302 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНЕОГО, ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ "МИСТЕЦТВО" ІЗ ПРОБЛЕМИ "РОЗВИТОК НАСКРІЗНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "МИСТЕЦТВО" (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мистецтво
Ковальова С.В.
Логімахова О.А.
Детальніше
#301 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (З КОМПОНЕНТОМ МЕДІАГРАМОТНОСТІ)» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Гребеніченко Ю.М.
Детальніше
#300 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ З ПРОБЛЕМИ «ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Вчителі іноземної мови
Скрипчук Н.В.
Детальніше
#299 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЗВАННЯ «УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ» (УЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ МОВИ) (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Інтегровані програми
Поліщук О.М.
Детальніше
#298 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ З ПРОБЛЕМИ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Суспільствознавство
Гребенчук Т.О.
Іванченко В.В.
Тіщенко А.В.
Детальніше
#297 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ «РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Вчителі української мови та літератури
Мірошник С. І.
Поліщук О.М.
Детальніше
#296 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, СЛУХАЧІВ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЩЕРБАНЬ О.М., ЖЕВАГИ О.М. З ПРОБЛЕМИ «КРАЄЗНАВСТВО У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Вчителі української мови та літератури
Поліщук О.М.
Детальніше
#295 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ПРОБЛЕМИ «СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ» (Інтегровані курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Борбіт А.В.
Мазуркевич І.В.
Детальніше
#294 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ, ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ, ШКІЛЬНИХ КОМАНД ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Славінська М.О.
Детальніше
#293 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧОЇ КУЛЬТУРИ, КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ «РОЗВИТОК РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ І ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФУТБОЛУ» (Курси 75 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Здоров’я і фізична культура, захист України
Качуровський В.С.
Лакіза О.М.
Проценко В.О.
Детальніше
#292 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗЗСО, ДЗО, ПТНЗ, ВНЗ, ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Психологічна служба
Маковкіна Н.О.
Слободяник Г.І.
Шелест Л.В.
Детальніше
#291 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ, ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ПРОБЛЕМИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМ’Ї» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Психологічна служба
Багдасарова Л.В.
Плівачук К.В.
Детальніше
#290 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ТА РОЗБУДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Директори, заступники директорів
Бендерець Н.М.
Довгань А.І.
Часнікова О.В.
Детальніше
#289 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ТЕМИ «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Інтегровані курси для педагогічних працівників, шкільних команд
Боярчук О.І.
Микитюк Л.В.
Детальніше
#288 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ІЗ ПРОБЛЕМИ «ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА» (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Мови і літератури / Вчителі зарубіжної літератури, російської мови
Дем’яненко О.О.
Детальніше
#287 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПРОБЛЕМИ «МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ З ПАРАМЕТРАМИ» (Курси 75 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Математика і фізика
Ліпчевський Л.В.
Детальніше
#286 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЗДО, ВНЗ, ПТНЗ, ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ (Курси 120 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Психологічна служба
Багдасарова Л.В.
Маковкіна Н.О.
Шелест Л.В.
Детальніше
#285 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ» (Курси 30 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Здоров’я і фізична культура, захист України
Качуровський В.С.
Детальніше
#284 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ, ВИХОВАТЕЛІВ-МЕТОДИСТІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Курси 60 годин)
   Для категорій педагогічних працівників:
       Дошкільна освіта
Корж Т.М.
Нечипорук Н.І.
Детальніше